NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...

NOV TOBAČNI ZAKON
V novem Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 2017), je upoštevanih veliko pripomb zbornice, ki je nekaterim predlaganim spremembam ostro nasprotovala. Tako med drugim ne bo visokih stroškov zaradi licenc za prodajo tobačnih izdelkov, ki bi obrtnike in podjetnike dodatno obremenili za najmanj 200 evrov na leto na prodajno mesto.  Novi zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let, ki jih bo izdajalo pristojno ministrstvo, za izdajo dovoljenja se bodo zaračunali le stroški postopka in upravne takse. Informacijski sistem za izdajo dovoljenj naj bi se vzpostavil do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in vloge naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat bodo znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovoljenja in vas bomo o tem obvestili. Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali stavek, ki je definiral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek »Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.« Zakon dopolnjuje definicije za pojme zaprt prostor, streha, stena, dodane so tudi obrazložitve, ki so bile dodane z namenom boljšega razumevanja zakona in, kar je najbolj pomembno, da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi ne zaostruje. Določena določila zakona so že pričela veljati z 11.03.2017, in sicer: od 11. marca že velja prepoved posrednega oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s tobačnimi znamkami, logotipi in podobnimi barvami, zato morajo gostinci in trgovci že takoj umakniti vse pepelnik, vžigalice, vžigalnike in podobne izdelke z logotipi in tobačnimi znamkami! ; prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke; vsi, ki imate kadilnice, priporočamo, da do 11. marca na vidnem mestu obesijo obvestilo, da je v kadilnico prepovedano vnašanje hrane in pijače, kar na novo določa zakon (do sedaj je bilo prepovedano uživanje hrane in pijače); uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 evrov); Dodatno je od 11.3. prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (globa je 250€). V prehodnem obdobju pa so pomembne novosti za prodajalce tobačnih izdelkov: v treh mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih izveskih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom starega tobačnega zakona; v 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso niti vidni niti dostopni.

 


Pridelava živil na domačem vrtu
Novi Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njegovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil… omogoča nosilcem živilske dejavnosti, da si lahko marsikaj sami pridelajo in naberejo na lastnih površinah. Pravilnik določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo in zahteve glede označevanja, ki jih morajo z zvezi s higienskimi pravili izpolnjevati nosilci živilske dejavnosti, ki v okviru primarne pridelave pridelujejo majhne količine živil in jih dobavljajo neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika. Pravilnik točno navaja, katera primarna živila rastlinskega izvora se lahko prideluje oziroma nabira v okviru majhnih količin. Obenem določa tudi pogoje za zakol in uporabo mesa živali zaklanih na turističnih kmetijah za namen priprave hrane za njihove goste. Enostavno povedano določa kaj vse lahko pridelate, naberete in uporabite na domačem vrtu, njivi, tako bo to lahko npr. krompir, solata, paradižnik, sadje… Pravilnik določa največjo dovoljeno površino in pogoje pridelave (za vzorec navajamo, da lahko posameznik pridela majhne količine živil rastlinskega izbora na 1 hektarju njiv ali ekstenzivnih sadovnjakov in drugo, zaradi obsežnosti pravilnika vam predlagamo, da si le-tega ogledate). Seveda pa morajo biti živila, ki jih tržijo, higiensko neoporečna in varna (predpisano je kaj vse mora biti zagotovljeno za izpolnitev tega kriterija). V primeru, da se boste te možnosti posluževali, bo potrebno prilagoditi smernice dobre higienske prakse in sistem HACCP. Več o tem, kot že rečeno, v Pravilniku.

Točenje MOŠTA

Sekcija gostincev je pridobila posebno pojasnilo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede tega ali veljajo kakšne omejitve tudi pri prodaji mošta v gostinskih lokalih. Pojasnilo s strani Ministrstva je, da zadnje spremembe Zakona o vinu ne veljajo za MOŠT. To pomeni, da za točenje mošta velja enako kot do sedaj, mošt mora imeti ustrezne spremne dokumente in odločbo o oceni mošta.

Novosti pri minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev

Sprejet je bil nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske delavnosti (12.4.2014). Za uskladitev s pravilnikom je 6 mesecev časa. Obrtna zbornica je dosegla, da so se stvari poenostavile. Bistvene novosti iz novega pravilnika: pri gostilni je črtano določilo, da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja; pri kavarni je črtano, da se pijače strežejo na kavarniški način (na terasi); v slaščičarni ni več omejitve glede točenja alkoholnih pijač; tisti, ki so imeli težave pri ločitvi površin dostavi blaga in odvozu odpadkov in površin namenjenih gostov, lahko dostavljajo blago in odvažajo odpadke izven obratovalnega časa oz. se uporablja časovni zamik; novi sta dve vrsti hotelov, in sicer nizkocenovni in mini hoteli; novo je, da morajo vsi, ki imajo nastanitvene obrate, zagotoviti dostop do interneta; črtani so pogoji za kuhinje za premične objekte; pogoji za prenočišča so zelo omiljeni.

Več informacijo o navedenih dveh obvestilih prejmete v pisarni zbornice.

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2024 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.