NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...

OBVEZNOST ODDAJE LETNEGA POROČILA O NASTALIH ODPADKIH

Želimo vas opozoriti na obveznost letnega poročanja o nastalih odpadkih do konca marca. Avtoserviserji, pri katerih je v enem koledarskem letu nastalo več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011). Poročilo so dolžni posredovati tudi vsi tisti, ki so v letu 2014 (kadarkoli v letu) zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali študente, dijake ipd.).


OZNAKE NA PNEVMATIKAH – ZAKONSKA ZAHTEVA


Na zadnjem sestanku sekcije smo govorili tudi o oznakah na pnevmatikah, kar je zakonska zahteva. Od letošnjega novembra dalje, bo v vseh državah članicah EU obvezna nova oznaka na pnevmatikah (na podlagi Uredbe ES št. 1222/2009 – uredba je bila spremenjena z uredbo (EC) 228/2011 in (EC) 1235/2011), besedilo najdete na spletni strani: na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:01:SL:HTML

Označene morajo biti gume (zaveza za označevanje velja za proizvajalce in za tiste, ki dajejo gumo prvič na trg), ti so dolžni zagotoviti tudi tehnično dokumentacijo za gume. Serviserji (ki ste običajno v vlogi distributerjev) ste dolžni informacijo zagotoviti kupcem: lahko s pomočjo tehnične dokumentacije, z označevanjem na prodajnem mestu (kar seveda morate/lahko zahtevate od dobaviteljev). Če pa tega ne zahtevate, pa morate sami s tem seznaniti kupce - lahko tudi tako, da te oznake pišete na račun (5. in 6. člen Uredbe).

Za lažje razumevanje vam v nadaljevanju citiramo 5. in 6. člen:


»5. člen:
Odgovornosti distributerjev pnevmatik
1. Distributerji zagotovijo,
(a) da imajo pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih mestih nalepke, s katerimi so jih opremili dobavitelji v skladu s členom 4(1)(a),
ali
(b) pred prodajo pnevmatike je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu uporabniku jasno prikazana in je v neposredni bližini pnevmatike na prodajnem mestu.
2. Kadar pnevmatike, namenjene za prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, jim distributerji zagotovijo podatke o razredu teh pnevmatik glede na izkoristek goriva, razredu glede na oprijem na mokri podlagi ter razredu in izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa.
3. Pri pnevmatikah C1, C2 in C3 distributerji na računih, ki jih izstavijo končnim uporabnikom ob nakupu pnevmatik, ali na dokumentu, ki ga priložijo računu, navedejo razred glede na izkoristek goriva, izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa in po potrebi razred glede na oprijem na mokri podlagi v skladu s Prilogo I.


6. člen
Odgovornost dobaviteljev in distributerjev vozil
Kadar lahko končni uporabniki na prodajnem mestu izbirajo med različnimi tipi pnevmatik, ki se namestijo na novo vozilo, ki ga nameravajo kupiti, jim dobavitelji in distributerji vozil pred prodajo za vsako od pnevmatik dajo informacije o razredu glede na izkoristek goriva, razredu in izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in razredu glede na oprijem na mokri podlagi pnevmatik C1 in po potrebi pnevmatik C2 in C3 v skladu s Prilogo I in v vrstnem redu iz Priloge III. Navedeni podatki so vključeni vsaj v tehničnem promocijskem gradivu.«


Celotno besedilo Uredbo lahko prejmete v pisarni zbornice. Vse podrobnosti v zvezi z označevanjem je bilo predstavljeno tudi na sejmu Avto in vzdrževanje v Celju, zainteresiranim lahko po elektronski pošti pošljemo gradivo iz tega področja, ki je bilo predstavljeno na sejmu (v gradivu je podrobno obrazložena Uredba – tudi slikovno). Označba bo vsebovala podatke o treh ključnih merilih zmogljivosti pnevmatike: o izkoristku goriva oziroma o kotalnem uporu pnevmatike; o njenem oprijemu v mokrem oziroma zavorni zmogljivosti na mokri cesti; o ravni hrupa, ki ga pnevmatika povzroča pri vožnji mimo – izraženi v decibelih – več o vsem skupaj pa boste našli v prej omenjenem gradivu.

CENE VAŠIH STORITEV

V lanskem letu je sekcija pripravila informativni cenik vaših storitev, katerega smo vam poslali tudi v vednost. Na zadnjem sestanku smo govorili tudi o cenah in se odločili, da bi v ceniku spremenili dve postavki:
-    Premontaža – kovinsko platišče (12,14, 15 col) = 4€,
-    Čiščenje vozila – notranje = od 9€ do 15€

Zainteresirani lahko informativni cenik prejmete v pisarni zbornice.

Pa še opozorilo, da morate imeti cenik izobešen na strankam vidnem mestu, velikost črk in številk mora biti najmanj 5 mm (0,5cm), cene morajo biti brez DDV in z DDV-jem.

PROBLEMATIKA »ŠUŠMARJEV«

Na sestanku smo govorili tudi o problemu šušmarjev, ki jih je iz dneva v dan več, le-ti so vaša nelojalna konkurenca (ne plačujejo davkov, delajo brez računa…). Prav zaradi tega smo se odločili, da resneje pristopimo k temu problemu. Vemo, da posameznik težje prijavi kršitelja inšpekciji, zato smo se odločili, da nam (tisti, ki to želite) sporočite ime in priimek šušmarja ter kraj kjer se to izvaja, pa bomo skupno kot sekcija s tem seznanili pristojno tržno inšpekcijo. Obvestilo nam lahko pošljete tudi anonimno na naš naslov. Prijave šušmarjev pričakujemo do konca oktobra 2012.

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2022 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.