NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...


OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI – URBANA OBRT


Namen operacije:
Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Vseslovenski problem so prazna mestna središča, ki so bila nekdaj bogata s svojo kulturno in obrtno dediščino in so številnim prinašala delovna mesta, saj so bile v »posel« vključene celotne družine, ki so delovale v vseh sferah delovanja obrtne in meščanske družbe. Tudi posavska mestna središča prinašajo zgodbo praznih mestnih središč, saj se je trend poslovanja obrtnikov, ki so pomenili življenje mesta, prenesel v trgovske centre, obrtne in poslovne cone. Problem praznih urbanih središč v posavski regiji je razlog za operacijo, ki smo jo poimenovali »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti«, pod akronimom »Urbana obrt«. S operacijo želimo vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, z všečnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo skozi operacijo, katerih rezultati so usmerjeni k oživitvi posavskih mestnih središč v katere želimo vrniti življenje. Operacija predstavlja inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč na način, da se vrnejo obrtniki, ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino urbanih središč Posavja.

Partnerji:
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško (nosilec operacije
- Občina Krško
- Občina Sevnica
- Občina Bistrica ob Sotli
- Zavod Dobra družba

Glavne aktivnosti:
- ureditev prostorov kulturne dediščine pri Občini Krško, Občini Sevnica in Občini Bistrica ob Sotli
- Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino
- Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi, knjiga, promocijski film, razvoj skupnega spominka)
- Usposabljanja, izobraževanja in delavnice (popravi si sam, kulinarika, tradicionalna plovila, delavnice in naravoslovni dnevi za otroke, trženje produktov)
- Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

Cilji operacije:
- Razviti med sektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike.
- Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja.
- Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo.
- Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

Rezultati operacije:
- Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v mestnih središčih.
- Razviti programi turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave).
- Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč.
- Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami.
- Usposobljene osebe na področjih animacije, kulinarike, trženja in popravil izdelkov.
- Izvedeni dogodki povezani z obrtjo in kulinariko.
- Izdelani promocijski filmi in skupni spominki za trženje turističnega produkta.

Trajanje operacije od 1.5.2019 do 28.2.2021:
PRVA FAZA: od 1.5.2019 do 29.2.2020
DRUGA FAZA: od 1.3.2020 do 28.2.2021

Podatki o financiranju:
Operacijo Oživljanje mestnih središč - Urbana obrt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.
Skupna vrednost projekta: 218.060,74€, sofinancirana vrednost: 149.288,49€.

IZVAJANJE OPERACIJE - AKTIVNOSTI


Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško je izvedla naslednje aktivnosti (navedene so pomembnejše aktivnosti):
- Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki (avtor: dr. Andrej Smrekar) – knjiga
- Delavnice o tradicionalnem čolnarjenju in izdelavi tradicionalnih čolnov
- Oblikovan in izdelan spominek
- Dokumentarni film (obrti v Kostanjevici na Krki in čolnarjenje)

- Izobraževanje o trženju produktov operacije
- Izdelava turističnega produkta (programa)

Občina Krško:

- Doživljajski lokal v mestni kavarni Valvasorjeve hiše (atraktivno opremljen) z oblikovanim oblačilnim videzom osebja, ki bo poleg gostinske ponudbe ponujal tudi igrifikacijo – obiskovalec si bo sam lahko pripravil določeno pijačo itd.
- Animacijski program turistične ponudbe (čarovniške uganke) v Valvasorjevi kavarni
- Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč
- Usposabljanje na področju animacije, kulinarike, tečaj šivanja
- Dogodek povezan z obrtjo in kulinariko
- Promocijski film kot promocija produktov in storitev

Občina Sevnica:
- Ureditev razstavno - turističnega prostora v starem mestnem jedru
- Priprava razstave Po sledeh obrtništva v Sevnici (spletna – interaktivna razstava)

- Priprava in izvedba 6 naravoslovnih dni na temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti za osnovnošolsko mladino

Občina Bistrica ob Sotli:
- Ureditev (obnova) starega kovaškega orodja
- Ureditev pomožnega prostora za izvajanje projekta
- Program »Po poteh stare obrti«
- Nakup e-koles (4)
- Izvedba tehniških dni za OŠ, s prikazom kovaške obrti
- Priprava stalne razstave kovaškega orodja

Zavod Dobra družba:
- izvajanje promocijskih aktivnosti
- Postavitev FB strani, urejanje, objavljanje…
- Izvedba promocijskih dogodkov (Krško, Bistrica ob Sotli, Radeče, Brežice)

Operacija Urbana obrt v sliki: 

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2024 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.